Dlaczego odradzamy samodzielną walkę z ogniskami pleśni?

 

Po pierwsze:

zarodniki pleśni to zagrożenie chorobotwórcze, są to pleśnie patogenne i toksynotwórcze, kontakt z nimi powoduje działanie rakotwórcze, alergizujące oraz dolegliwości ze strony dróg oddechowych,

 

Po drugie:

środki pleśniobójcze to substancje chemiczne o agresywnym działaniu, winny być używane wyłącznie przez przeszkolony personel, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności,

 

Po trzecie:

część dostępnych na rynku preparatów do zwalczania grzybów pleśniowych jest mało skuteczna.